Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

Do České republiky nedovážíme a neprodáváme žádné produkty, které mohou být v rozporu s právními normami České republiky podle zákona §187, §188, §188a/1992 Sb.

Žádný z nabízených produktů neobsahuje látky zařazené na seznam omamných a psychotropních látek. Zároveň žádný produkt zde nabízený není obsažen v přílohách zákona č. 167/1998 Sb.

Neprodáváme a ani prodávat nebudeme látky:

- Produkty z rostliny Cannabis (konopí) s obsahem THC

- Živé kaktusy nebo výrobky z kaktusů rodu Lophopora a Trichocereus a podobné s obsahem meskalinu

- Houbičky (magic mushrooms) s obsahem psilocybinu a psilocinu

Neprodáváme rostliny obsahující mamné látky zařazené do seznamu I-IV podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.), rostliny obsahující psychotropní látky zařazené do seznamu I-IV podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)

Prekursory a pomocné látky zařazené do tabulky I-II podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č. 462/1991 Sb.a podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.)

Přísně dodržujeme právní předpisy ČR

Vyhrazujeme si právo kdykoliv doplnit či omezit nabízené produkty podle změn v legislativě ČR. Etnobotanický materiál slouží pouze pro spirituální, okrasné, studijní, vědecké účely a jako součást etnobotanických a etnofarmakologických sbírek. Vegetalistům slouží energie etnobotanického materiálu k navázání spirituálního kontaktu s duchovní bytostí rostliny tzv.: geniem. Nabízená semena a živé rostliny slouží pouze k pěstitelským a okrasným účelům. Neneseme odpovědnost za nesprávné užití rostlin.

Informace zde uváděné mají pouze spirituální a vzdělávací charakter, nikoho nenabádáme ke konzumaci etnobotanických produktů.

Objednávat zboží smí pouze osoby starší 18 let. Pokud jste mladší 18 let opusťte prosím stránky! Pokud provozovatel zjistí, že objednávku učinila osoba mladší 18 let, vystavuje se objednatel nebo své zákonné zástupce žalobě za podvod (uvádění nepravdivých údajů)!
Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Poštovné
0,00 Kč Celkem

K pokladně